BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING TILL PARKERINGSÖVERVAKAREN

Åbo stad
Parkeringsövervakning

Puolalagatan 5 / PB 500
20100 Åbo
Tel. (02)262 4015

UPPGIFTER OM DEN SOM BEGÄR OMPRÖVNING

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Fält märkta med * måste ifyllas